S&P Product - Trail

JOSN

S&P C-Sheet 640 är en enkelsträngad kolfiberduk med hög hållfasthet och låg brudförlängning. S & P C-Sheet 640 klibbar byggsektionen med epoxihartset S & P Resin Epoxy 55.

Funktioner

 • Flexibel applikation, t.ex. på höljen och takräcken samt på bågformiga ytor, t.ex. rör etc.
 • Låg vikt och inbyggd tjocklek
 • Enkel, flexibel och ekonomisk förstärkningsmetod
 • Ingen korrosion
 • Mycket kort avbrott av byggnadsarbetet
 • Varken larm eller vibration under installationsperioden

Användningsområden

Förstärkning eller armering av bärande konstruktioner bestående av armerad betong och stål, främst vid skjuvspänning.

 • Öka nyttolast
 • Byte av rostig eller saknad skjuvförstärkning
 • Vid förändring av byggnadens användning (och därmed nyttolast)
 • Korrigering av design eller designfel
 • Förlängning av byggnadslivet och nyttjandeperioden
 • Överensstämmelse med gällande standarder

Instruktioner för installation

Instruktioner för installation - Filuppladdningar

Tekniska dokument

Installations instruktioner

Produktförfrågan

Contact

S&P Reinforcement Sweden

GBO Fastening Systems AB

Bruksvägen 3
Org. Nummer: 5565405452
593 75 Gunnebo
Sverige