Resurser och miljö

resourcesenvironment_1920x1080.jpg

Effektivt och säkert från råmaterial till installation

Tillverkningen och beredningen av våra produkter kräver resurser och genererar olika utsläpp. För att hålla påverkan på miljön så låg som möjligt arbetar vi ständigt med att minimera resursförbrukningen samt att förebygga eller minska utsläppen i första hand. 

Related Content

 1. Produktion

  • ©SP-Reinforcement

  Våra produktionsanläggningar och byggnader i Europa är toppmoderna och underhålls regelbundet. Dessutom förlitar vi oss på högkvalitativa råvaror för våra produkter för att säkerställa mycket hög kvalitet och lång livslängd. Detta gör att vi kan hålla materialåtgång, avfall och utsläpp för människor och miljö så låga som möjligt. När det är möjligt returnerar vi skrotmaterial till produktionsprocessen eller återvinner det i enlighet med gällande bestämmelser. 

  Energi

  • ©SP-Reinforcement

  På taket av vårt huvudkontor i Seewen (Schweiz) finns ett 670 m² solcellssystem med en effekt på 98 kWp. När den togs i drift 2011 var den en av de största anläggningarna i sitt slag i hela regionen. Vi producerar cirka 95 000 kWh el per år, vilket mer än täcker våra egna behov och minskar CO2-utsläppen. 

  Dessutom är hela vår byggnad utrustad med moderna och energisnåla LED-lampor. För värmealstring driver vi ett gasvärmesystem som eldas med klimatgas. Det betyder att naturgasen vi använder är 100 % CO2-kompenserad. 

Contact

S&P Reinforcement Sweden

GBO Fastening Systems AB

Bruksvägen 3
Org. Nummer: 5565405452
593 75 Gunnebo
Sverige