Programvara

software_microsite_header_concrete-header.jpg

Programvara

Beräkningsmodellerna och mjukvaran tar vara på de speciella egenskaper som är karakteristiska för S&P:s förstärkningsfiber och hartser. Om någon av systemkomponenterna ersätts, gäller beräkningar baserade på mjukvaran och/eller beräkningsmodellerna inte längre. Under dessa omständigheter frånsäger vi oss allt ansvar.

Genom att ladda ner S&P mjukvara förbinder sig användaren att uteslutande använda S&P FRP systemprodukter. Om inte utgår en licensavgift som betalas till S&P Clever Rein Company AG.

Följande mjukvara för design och konstruktion är tillgänglig:

Contact

S&P Reinforcement Sweden

GBO Fastening Systems AB

Bruksvägen 3
Org. Nummer: 5565405452
593 75 Gunnebo
Sverige