Kvalitet

quality_1920x1080.jpg

Garanterat högkvalitativa produkter

Vi tillverkar många av våra produkter i våra anläggningar i Schweiz, Polen, Frankrike, Spanien, Portugal och Nederländerna. När det är möjligt använder vi oss av råmaterial och tillbehör som tillhandahålls av lokala leverantörer, med vilka vi har en långvarig affärsrelation med.

Genom komplett dokumentation och testning av respektive produktbatch i våra interna testlaboratorier kan vi säkerställa spårbarheten av alla produkter tillbaka till råvaran.

Interna och externa kontroller
Vi har vårt kvalitetsledningssystem och våra processer på alla produktionsenheter  regelbundet granskade och certifierade av externa organ i enlighet med ISO 9001:2015 och/eller ISO 14001:2015. För specifika godkännanden och certifieringar har vi ett nära samarbete med respektive testnings- och certifieringsorgan.

Det här ger oss kontroll över hela produktionsprocessen och kvalitetsstyrningen. Det gör också att vi snabbt kan reagera på förändringar på marknaden och kan säkerställa en hög leveransberedskap.

Du kan till exemplet få veta mer om  kvalitetssäkring av våra kolfiber laminat (S&P C-Laminate)  i vår broschyr.

Contact

S&P Reinforcement Sweden

GBO Fastening Systems AB

Bruksvägen 3
Org. Nummer: 5565405452
593 75 Gunnebo
Sverige