JOSN

Lösningsmedelsfritt, transparent 2-komponent epoxiharts med en speciellt utformad aminhärdare.


 


 

Funktioner

  • God vätbarhet
  • Hög stabilitet
  • Hög vidhäftningsstyrka på betong och stål
  • Resistent mot baser, utspädda syror, saltlösningar, mineraloljor och alifatiska kolväten
  • Väderbeständig
  • Gulnar minimalt

Användningsområden

S&P Resin 55 HP används som lamineringsharts för följande S&P Sheet system:

  • S&P C-Sheet
  • S&P G-Sheet
  • S&P A-Sheet
  • S&P slot-applied laminate

Ark upp till 400 g/m² kan lamineras direkt på underlaget. Ark 400–800 g/m²  är preimpregnerade och appliceras våt.

Förlorade data

Förlorade data

Levereras
Enheter på 6 / 13 kg
Lagring
I originalförpackning +5 °C to + 5 °C, minimum 24 månader
Artikelnummer Artikel Förpackningsenhet / vikt Dimension
SHRESEPO55HP6KG S&P Epoxy 55 HP Laminat harts (enhet 6 kg) 1 Set = 1.00 Set / 7.030 kg H x Ø = 0.21 m x 0.25 m
SHRESEPO55HP S&P Epoxy 55 HP Laminat harts (enhet 13 kg) 1 Set = 1.00 Set / 14.480 kg H x Ø = 0.56 m x 0.24 m

Säkerhetsdata

Säkerhetsdata

Den genomhärdade S&P Resin 55 HP är fysiologiskt ofarlig. Emellertid är härdaren (Komp. B) kaustisk. Åtgärder måste vidtas för att säkerställa att harts (Comp. A) eller härdare (Komp. B) inte kommer i kontakt med huden. Gummihandskar rekommenderas vid hantering och applicering. Vid hudkontakt, skölj med mycket tvål och vatten. Vid ögonkontakt, skölj genast med mycket vatten och använd ögontvätt (finns på apotek). Kontakta läkare.

För detaljerad säkerhetsinformation hänvisar vi till aktuellt säkerhetsdatablad.

Instruktioner för installation

Instruktioner för installation

Behandling

S&P Resin 55 HP levereras i föreskrivna blandningsförhållanden. Härdaren (Komp. B) blandas i hartsen (Komp. A). Det är viktigt att all härdare används. Blandning av de båda komponenterna sker företrädesvis med hjälp av en borrmaskin på låg hastighet försedd med en blandare. Blanda noggrant och försiktigt. Skrapa sidorna och botten av behållaren under blandning för att säkerställa att härdaren är jämnt fördelad. Efter blandning, måste blandningen vara homogen, dvs utan strimmor. Temperaturen på båda komponenterna vid tidpunkten för blandning bör helst vara 15–20 ° C. Högre temperaturer minskar appliceringsstiden avsevärt.

S&P Resin 55 HP måste skyddas från fukt under 6-8 timmar efter appliceringen. Skulle någon kontakt med fukt inträffa under denna period kommer ytan att blir vit och klibbig. Hartset under kommer emellertid fortfarande att härda perfekt. I missfärgade eller klibbiga områden, kan bindningen till efterföljande lager bli försvagad.

Tekniska dokument

Produktförfrågan

Contact

S&P Reinforcement Sweden

GBO Fastening Systems AB

Bruksvägen 3
Org. Nummer: 5565405452
593 75 Gunnebo
Sverige