Related System

S&P FRP-system

Förstärkning av bärande konstruktioner med fiberkompositer

S&P Resin 55 HP

S&P Resin 55 HP

Lösningsmedelsfritt, transparent 2-komponent epoxiharts med en speciellt utformad aminhärdare.


 


 

S&P Resin 55 HP

Call to Action

Nåla fast status

Den här sidan är inte fastnålad. Nåla fast detta.

Funktioner

 • God vätbarhet
 • Hög stabilitet
 • Hög vidhäftningsstyrka på betong och stål
 • Resistent mot baser, utspädda syror, saltlösningar, mineraloljor och alifatiska kolväten
 • Väderbeständig
 • Gulnar minimalt

Application

S&P Resin 55 HP används som lamineringsharts för följande S&P Sheet system:

 • S&P C-Sheet
 • S&P G-Sheet
 • S&P A-Sheet
 • S&P slot-applied laminate

Ark upp till 400 g/m² kan lamineras direkt på underlaget. Ark 400–800 g/m²  är preimpregnerade och appliceras våt.

Bildgalleri

 • Application of S&P Resin 55 HP with C-Sheet 240

Call to Action

Nåla fast status

Den här sidan är inte fastnålad. Nåla fast detta.

Service

Kontaktperson

Documentation

Brochure

International Product Information

Teknisk information

Produktinformation

Vi uppskattar ditt intresse och har du några frågor eller behöver hjälp är du varmt välkommen att contact us.

Förpackningsdata

  • Levereras
   Enheter på 6 / 13 kg
  • Lagring
   I originalförpackning +5 °C to + 5 °C, minimum 24 månader
  • ArtikelnummerArtikelFörpackningsenhet / viktDimension
   SHRESEPO55HP6KGS&P Epoxy 55 HP Laminat harts (enhet 6 kg)1 Set = 1.00 Set / 7.030 kg H x Ø = 0.21 m x 0.25 m
   SHRESEPO55HPS&P Epoxy 55 HP Laminat harts (enhet 13 kg)1 Set = 1.00 Set / 14.480 kgH x Ø = 0.56 m x 0.24 m

Säkerhetsdata

 • Den genomhärdade S&P Resin 55 HP är fysiologiskt ofarlig. Emellertid är härdaren (Komp. B) kaustisk. Åtgärder måste vidtas för att säkerställa att harts (Comp. A) eller härdare (Komp. B) inte kommer i kontakt med huden. Gummihandskar rekommenderas vid hantering och applicering. Vid hudkontakt, skölj med mycket tvål och vatten. Vid ögonkontakt, skölj genast med mycket vatten och använd ögontvätt (finns på apotek). Kontakta läkare.

  För detaljerad säkerhetsinformation hänvisar vi till aktuellt säkerhetsdatablad.

Instruktioner för installation

 • Behandling

  S&P Resin 55 HP levereras i föreskrivna blandningsförhållanden. Härdaren (Komp. B) blandas i hartsen (Komp. A). Det är viktigt att all härdare används. Blandning av de båda komponenterna sker företrädesvis med hjälp av en borrmaskin på låg hastighet försedd med en blandare. Blanda noggrant och försiktigt. Skrapa sidorna och botten av behållaren under blandning för att säkerställa att härdaren är jämnt fördelad. Efter blandning, måste blandningen vara homogen, dvs utan strimmor. Temperaturen på båda komponenterna vid tidpunkten för blandning bör helst vara 15–20 ° C. Högre temperaturer minskar appliceringsstiden avsevärt.

  S&P Resin 55 HP måste skyddas från fukt under 6-8 timmar efter appliceringen. Skulle någon kontakt med fukt inträffa under denna period kommer ytan att blir vit och klibbig. Hartset under kommer emellertid fortfarande att härda perfekt. I missfärgade eller klibbiga områden, kan bindningen till efterföljande lager bli försvagad.

Produkter

Du är här

  Kontakt

  Legal info

  Legal info

  • Om Simpson Strong-Tie®

   Sedan 2012 har S&P varit en del av Simpson Strong-Tie, ett internationellt byggföretag med huvudkontor i Kalifornien och lokala kontor i hela Europa.

   Bolagets mål är att hjälpa kunderna att lyckas med sina projekt genom att tillhandahålla bästa kvalitet byggnadsbeslag, service support, produkttestning, träning och leverans av varor i tid.

  SIMPSON Strong-Tie