Related System

S&P Asfaltsförstärkning

Fiberförstärkning av asfaltsbelägningar

S&P Carbophalt® G

S&P Carbophalt® G

S&P Carbophalt® G är ett förbitumiserat mycket starkt asfaltförstärkningsnät tillverkat av kolfiber för förstärkning/armering av bituminösa ytor. Man kan armera hela vägar/ytor eller delar av dessa.

S&P Carbophalt® G / kolfibernät / kolfiberförstärkning

Call to Action

Nåla fast status

Den här sidan är inte fastnålad. Nåla fast detta.

Funktioner

 • Ökar bärigheten
 • Mätbar förbättring av det strukturella värdet på grund av hög draghållfasthet vid liten töjning
 • Minimerar sprickbildning
 • Minskar risken för utmattning och värmesprickor
 • Lägre förbrukning av emulsion tack vare det förbitumeniserade nätet
 • Överlägsen vidhäftning tack vare det förbitumeniserade nätet
 • Fastnar inte i hjulen på byggtrafiken tack vare en intelligent konstruktion av nätet
 • Kan användas lokalt, på befintliga sprickor och skarvar eller över stora ytor
 • Smidig hantering, går bra att lägga i kurvor
 • Vi ansvarar för läggningen, kvalitén säkerställs
 • Går att fräsa och återvinna

Application

S&P Carbophalt® G är ett mycket starkt armeringsnät i Kolfiber för asfalt! Det är mer än dubbelt så starkt som vårt S&P Glasphalt G och är vår klara rekommendation när man behöver armera/förstärka asfalstsytor som belastas av tung trafik. Det man vill uppnå med detta nät är detsamma som vid användning av Glasphalt G: att reducera gamla reflektionssprickor och uppkomsten av nya sprickor för att öka hållbarheten och därmed livslängden på asfalten/vägen. Carbophalt® G tar på grund av sin enorma styrka effektivt upp lasterna från tung trafik och ökar därigenom bärigheten på vägen. Plastiska deformationer, spårbildning och skador orsakade av skjuvkrafter minskar, eller reduceras oftast helt.

Asfaltsvägar och asfaltsytor som förstärks är många och väldigt olika. Den gemensama nämnaren är att asfalten inte håller och att något måste göras. Typiska platser där asfalten armeras i allmänhet är rondeller, avsmalningar, korsningar, breddningar, industriportar och ställplatser, vägar med mycket sprickor/krackeleringar samt svaga vägkanter. Kolfiberarmeringen är det du i synnerhet ska använda om du vill förstärka busshållsplatser, bussgator, vid industriportar och andra ytor där tung trafik är orsaken till vägskadorna, till exempel korsningar och 2+1 vägar. Vid konstaterad bärighetsproblematik ska också Kolfiberarmeringen användas. 

Flygplatser använder med framgång S&P Carbophalt® G för att armera asfalten i landningsbanorna, taxbanorna, ställplatser och "plattan". 

Förbitumeniseringen av nätet vid tillverkningen garanterar effektiv vidhäftning mellan gammal och ny beläggning, vilket är en förutsättning för att få de olika asfaltslagren att arbeta som en enhet. Med bristfällig vidhäftning kan livslängden på vägen förkortas 40-60% vilken samhällsekonomiskt är en dålig affär.
 

Bildgalleri

Call to Action

Nåla fast status

Den här sidan är inte fastnålad. Nåla fast detta.

Service

Kontaktperson

Tekniska datablad

Säkerhetsdatablad

Instruktioner för installation

Brochure

International Product Information

Teknisk information

Produktinformation

Vi uppskattar ditt intresse och har du några frågor eller behöver hjälp är du varmt välkommen att contact us.

Förpackningsdata

  • Leverans
   Bredd på rulle0.97 / 1.50 / 1.95 m (bredare på förfrågan)
   Längd50 m
  • ProduktnummerProduktFörpackningsenhet/viktDimension
   CAG0097200S&P Carbophalt G (0.97 m)1 rulle = 48.50 m² / 33.900 kg L x Ø = 1.00 m x 0.32 m
   1 pall = 533.50 m² / 393.000 kg / 11 rollsL x B x H = 1.20 m x 0.80 m x 1.15 m
   CAG0150200S&P Carbophalt G (1.50 m)1 rulle = 75.00 m² / 52.450 kg L x Ø = 1.50 m x 0.32 m
   1 pall = 1'500.00 m² / 1'090.000 kg / 20 rollsL x B x H = 1.65 m x 1.05 m x 2.00 m
   CAG0195200S&P Carbophalt G (1.95 m)1 rulle = 97.50 m² / 68.200 kg L x Ø = 1.95 m x 0.32 m
   1 pall = 1'950.00 m² / 1'405.000 kg / 20 rollsL x B x H = 2.00 m x 1.05 m x 2.00 m

Instruktioner för installation

Du är här

  Kontakt

  Legal info

  Legal info

  • Om Simpson Strong-Tie®

   Sedan 2012 har S&P varit en del av Simpson Strong-Tie, ett internationellt byggföretag med huvudkontor i Kalifornien och lokala kontor i hela Europa.

   Bolagets mål är att hjälpa kunderna att lyckas med sina projekt genom att tillhandahålla bästa kvalitet byggnadsbeslag, service support, produkttestning, träning och leverans av varor i tid.

  SIMPSON Strong-Tie