Via Nordica 2024 I Köpenhamn 11-12 Juni

Via Nordica 2024

©SP-Reinforcement

S&P deltar åter igen på Via Nordica. Via Nordica 2024 är en nordisk kongress med ett internationellt perspektiv vars tema är tema "UN Global Goals Nordic Road Sector Approaches". Kongressen ger besökaren en unik möjlighet att mötas för att lyssna på och diskutera kring tekniska state-of-the-art lösningar och hur dessa kan främja välstånd och samtidigt skydda planeten.

S&P Reinforcment Nordics team består av Jens Adamsen, Morten Frost Kamphøvener, Henrik Juhl Madsen och Christoffer Fransson som alla kommer att delta för att bidra med kunskap kring nya lösningar för asfaltarmering och betongförstärkning.

Om du planerar att besöka Via Nordica bör du göra dig själv en tjäsnt och ta en pratstund med teamet.

Contact

S&P Reinforcement Sweden

GBO Fastening Systems AB

Bruksvägen 3
Org. Nummer: 5565405452
593 75 Gunnebo
Sverige