Utbildning & Konferenser

Utbildning & Konferenser

För att du ska kunna utnytja S&P,s system och produkter maximalt, erbjuder S&P ämnesspecifika seminarier, konferenser, utbildningar och workshops på företagets utbildningscenter i Seewen, Schweiz.

Vid förfrågan så stöder vi gärna er vid företagsinterna utbildningar.

Workshops

Inga händelser planerade

Kontakt

S&P

SIMPSON Strong-Tie