Teknisk rådgivning

Teknisk rådgivning

Teknisk rådgivning

Vid förfrågan kan S&P erbjuda följande tjänster:

  • Beredning / specifikation av förstärkningskoncept.
  • Statisk konstruktion.
  • Teknisk rådgivning.
  • Utveckling av förfrågningsunderlag.
  • Kvalitetskontroll på konstruktioner (bindningstest, tryckhållfasthet, jämnhet, fuktighet).

Kontakt

S&P

SIMPSON Strong-Tie