Sekretesspolicy

Simpson Manufacturing Company, Inc. och tillhörande företag (tillsammans kallade ”företaget”, ”vi” eller ”oss” förstår och respekterar din oro angående sekretess. Vi vill att du ska ha kännedom om hur vi samlar in, använder och yppar information. Denna sekretesspolicy beskriver våra rutiner när det gäller den information vi samlar in via:

 • Webbplatser som drivs av oss och där du har tillgång till denna sekretess (”webbplatserna”)
 • Programvara som vi har gjort tillgänglig för användning på eller via datorer och mobila enheter (”appar”)
 • Våra sidor på sociala medier samt appar placerade på sådana platser (sammantaget kallade våra ”sociala mediesidor”)
 • Affärsinteraktioner med oss offline.

Sammantaget hänvisar vi till våra webbplatser, appar, sociala mediesidor, e-postmeddelande och affärsinteraktioner offline som ”tjänster”.

 

Personuppgifter

Personuppgifter” är information som identifierar dig som en individ eller som hänvisar till en identifierbar individ.

 • Namn
 • Postadress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Sociala medier

 

Insamling av personuppgifter

Vi och våra tjänstleverantörer samlar in personuppgifter på flera olika sätt, bl.a:

Via tjänster

 • Vi samlar in personuppgifter via våra tjänster till exempel när du skapar ett användarkonto, registrerar dig för meddelanden om litteratur eller e-meddelanden, deltar i våra kundforum och utbildningar, när du besvarar undersökningar eller deltar i tävlingar eller andra PR-evenemang.

Offline

 • Vi samlar in personuppgifter om dig offline till exempel när du besöker vårt kontor eller kontaktar oss per telefon.

Från andra källor

 • Vi får dina personuppgifter från andra källor, till exempel från våra strategiska partners, när de delar denna information med oss.

Vi behöver samla in personuppgifter för att kunna leverera de önskade tjänsterna till dig. Om du inte delger de begärda uppgifterna kan vi eventuellt inte kunna tillhandahålla tjänsterna. Om du lämnar ut personuppgifter angående andra personer för oss eller våra tjänstleverantörer i samband med tjänsterna, så deklarerar du att du har befogenhet att göra det och ger oss lov att använda uppgifterna i enlighet med denna sekretesspolicy.

 

Användning av personuppgifter

Vi och våra tjänstleverantörer använder personuppgifter för legitima affärssyften

Tillhandahålla tjänsterna funktionalitet och uppfylla dina förfrågningar

 • För att tillhandahålla tjänsternas funktionalitet till dig, såsom att ge åtkomst till ditt registrerade konto och tillhandahålla relaterad kundtjänst
 • För att besvara dina frågor och uppfylla dina önskemål när du kontaktar oss via ett av våra webbaserade kontaktformulär eller på annat sätt, t.ex. när du skickar frågor, förslag, beröm eller klagomål till oss, eller när du skickar in en begäran om erbjudande eller begär någon annan typ av information om våra produkter och erbjudanden
 • För att förse dig med de produkter, litteratur eller tjänster du har bett om och tillhandahålla relaterad hjälp via vår kundservice
 • För att genomföra dina transaktioner och tillhandahålla relaterad hjälp via vår kundservice
 • För att skicka administrativ information till dig, som t.ex. ändringar av våra villkor och policyer

Vi kommer att utföra dessa aktiviteter för att hantera vår kontraktsbundna relation till dig och/eller för att uppfylla rättsliga skyldigheter.

Tillhandahålla vårt nyhetsbrev och/eller annat marknadsföringsmaterial och underlätta delning på sociala medier

 • För att skicka marknadsföringsmeddelanden via e-post med information om våra tjänster, nya produkter och andra nyheter om vårt företag
 • För att underlätta den delningsfunktion på sociala medier som du har valt

Vi åtar oss denna aktivitet med din tillåtelse eller om vi har ett legitimt intresse.

Analys av personuppgifter för verksamhetsrapportering och för att tillhandahålla personanpassade tjänster

 • För att analysera eller förutsäga våra användares önskemål så att vi kan ta fram sammanlagda trendrapporter som visar hur vårt digitala innehåll används och därigenom förbättra våra tjänster
 • För att bättre förstå dig så att vi kan anpassa våra interaktioner med dig och tillhandahålla uppgifter och/eller erbjudanden som är anpassade efter dina intressen
 • För att bättre förstå dina önskemål så att vi kan leverera innehåll via våra tjänster som vi menar är relevanta och intressanta för dig

Vi kan tillhandahålla personanpassade tjänster baserat på vårt legitima intresse och med ditt tillstånd så långt det krävs av tillämpbara lagar.

Ge dig möjlighet att delta i undersökningar, tävlingar eller andra PR-evenemang

 • Vi kan komma att erbjuda dig möjligheten att delta i en undersökning eller andra PRevenemang.
 • Vissa av dessa PR-evenemang har ytterligare regler som innehåller information om hur vi kommer att använda och lämna ut dina personuppgifter.

Vi använder dessa uppgifter för att hantera vårt avtalsförhållande med dig.

Ackumulera och/eller anonymisera personuppgifter

 • Vi kan ackumulera och/eller anonymisera personuppgifter så att de inte längre kan anses vara personuppgifter. Vi gör detta för att skapa andra upplysningar vi kan använda och lämna ut för alla tänkbara syften.

Uppnå våra verksamhetssysten.

 • För dataanlays, för att t.ex. förbättra effektiviteten hos våra tjänster
 • För revisioner, för att kontrollera att våra interna rutiner fungerar som avsett och att de uppfyller juridiska, reglerande och kontraktsbundna krav
 • För bedrägeri- och säkerhetsövervakande syften, för att t.ex. upptäcka och förhindra itangrepp eller försök till identitetsstöld.
 • För utveckling av nya produkter och tjänster
 • För att utöka, förbättra eller ändra våra aktuella produkter och tjänster
 • För att identifiera användartrender, t.ex. för att förstå vilka delar av våra tjänster som är mest intressanta för våra användare
 • För att avgöra hur effektiva våra marknadsföringskampanjer är så att vi kan anpassa våra kampanjer efter våra användares behov och intressen
 • För drift och förbättring av våra affärsaktiviteter, t.ex. för att förstå vilka delar av våra tjänster som är mest intressanta för våra användare, så att vi kan lägga vår energi på att uppfylla våra användares intressen
 • För att tillhandahålla begärd utbildning för våra produkter och tjänster

Vi kommer att utföra dessa aktiviteter för att hantera vår kontraktsbundna relation till dig, för att uppfylla rättsliga skyldigheter och/eller på grund av att vi har ett legitimt intresse.

 

Yppande av personuppgifter

Vi lämnar ut personuppgifter:

 • Till våra dotterbolag för de syften som beskrivs i denna sekretesspolicy.
 • Till tredjepartssponsorer för undersökningar, tävlingar och liknande marknadsföring.

 

Andra användare och yppanden

Vi använder och yppar även dina personuppgifter när det är nödvändigt eller lämpligt, särskilt om vi har en rättslig skyldighet eller legitimt intresse av att göra det:

För att efterleva tillämpliga lagar och förordningar.

 • Detta kan omfatta lagar utanför det land du bor i.

För att samarbeta med offentlig och statliga myndigheter.

 • För att besvara en förfrågan eller för att tillhandahålla information som vi i god tro anser vara nödvändigt
 • Detta kan omfatta lagar utanför det land du bor i.

För att samarbeta med brottsbekämpande myndigheter.

 • Till exempel för att besvara en förfrågan eller för att tillhandahålla information som vi i god tro anser vara nödvändigt

För andra rättsliga orsaker.

 • För att genomdriva våra villkor, och
 • För att skydda dina rättigheter, privatliv, säkerhet eller egendom och/eller för att skydda våra dotterbolag, dig eller andra.

I samband med en försäljnings- eller affärstransaktion.

 • Vi har ett legitimt intresse av att yppa eller överföra dina personuppgifter till en tredje part i händelse av en omorganisation, sammanslagning, försäljning, joint venture, tilldelning, överföring eller annan disposition av hela eller del av vår verksamhet, våra tillgångar eller aktier (inklusive i samband med konkurs eller liknande processer).

 

Övrig information

Övrig information” består av sådan information som inte av avslöjar din specifika identitet eller som inte är direkt relaterad till en identifierbar individ, såsom:

 • Information om webbläsare och enhet
 • Data angående användning av appar och webbplatser
 • Information som samlats in via cookies, webb-beacons eller via andra tekniker
 • IP-adress
 • Information som har lagts samman på ett sådant sätt så att den inte längre avslöjar din specifika identitet

Om vi är tvungna att behandla övrig information som personuppgifter enligt tillämplig lagstiftning, kan vi komma att använda och delge den för de syften som vi använder och delger personuppgifter såsom anges i denna policy.

 

Insamling av övrig information

Vi och våra tjänstleverantörer samlar in övrig information på flera olika sätt, bl.a:

Via din webbläsare eller enhet:

 • Viss information samlas in av de flesta webbläsare eller automatiskt via din enhet, såsom din IP-adress, datortyp (Windows eller Mac), skärmupplösning, operativsystemets namn och version, enhetens tillverkare och modell, språk, webbläsarens typ och version samt namn och version för tjänsterna (som t.ex. appen) du använder. Vi använder denna information för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Via din användning av apparna

 • När du laddar ned och använder en app kan vi och våra tjänstleverantörer spåra och samla in användardata, såsom datum och tid för när appen på din enhet har haft tillgång till våra servrar, dina trafikmönster och vilken information och vilka filer som har hämtats till appen baserat på din IP-adress.

Användning av cookies

 • Cookies är information som lagrats direkt på den dator du använder. Cookies gör att vi kan samla in upplysningar såsom typ av webbläsare, hur mycket tid som använts på tjänsterna, besökta sidor, språkinställningar och andra trafikuppgifter. Vi och våra tjänstleverantörer använder denna information i säkerhetssyften, för att underlätta navigering och för att minska antalet gånger du måste ange ditt lösenord, för att visa data mer effektivt och för att personanpassa din upplevelse. Vi stödjer för närvarande inte ”do-not-track”-signaler från webbläsare. Om du inte vill att upplysningar ska samlas in via cookies så kan du ställa in de flesta webbläsare till att automatiskt avböja användning av cookies eller till att få ett val att avböja eller acceptera en viss cookie (eller cookies) på en given webbplats. Men om du inte accepterar användningen av cookies, kan du uppleva en del problem vid användningen av våra tjänster och du kan eventuellt inte kunna installera eller använda vissa av våra appar.

Användning av webb-beacons eller andra liknande tekniker

 • Webb-beacons (även kallade pixeltaggar och tomma GIF-filer) kan också användas för att bland annat spåra åtgärder användarna av tjänsterna (inklusive e-postmottagare) vidtar, mäta hur vällyckade våra marknadsföringskampanjer är samt ta fram statistik över användningen av tjänsterna och svarstiderna.
 • Analyser. Vi använder Google Analytics, vilket använder cookies och liknande tekniker för att samla in och analysera information om hur tjänsterna används och sammanställa rapporter över aktiviteter och trender. Denna tjänst kan även samla in information om din användning av andra webbplatser, appar och resurser på nätet. Mer information om Googles rutiner finns på https://policies.google.com/technologies/partner-sites. Du kan välja från detta genom att hämta webbläsartillägget Google Analytics Opt-out som finns tillgänglig på följande adress: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 • Vi använder Facebook-pixlar och LinkedIn Insight Tag somanvänder cookies och liknande tekniker för att samla in och analysera ytterligare aktiviteter och trender. Mer information om dessa finns på https://www.facebook.com/about/privacy/update och https://de.linkedin.com/legal/cookie-policy.

IP-adress

 • Din dator tilldelas automatiskt en IP-adress av din internetleverantör. En IP-adress kan identifieras och loggas automatiskt i loggfiler på våra servrar när en användare har åtkomst till tjänsterna, tillsammans med tiden för besöket och de sidor som besöktes. Att samla in IP-adresser är en standardrutin och görs automatiskt av många webbplatser, appar och andra tjänster. Vi använder IP-adresserna för syften som t.ex. beräkning av användningsnivåer, diagnostisering av serverproblem och administrering av tjänsterna.

 

Användning och yppande av övrig information

Vi kan komma att använda och delge övrig information för alla syften förutom där tillämplig lag anger att vi inte kan det. I vissa fall kan vi kombinera övrig information med personuppgifter. Om vi gör det kommer vi att behandla den kombinerade informationen som personuppgifter så länge den är kombinerad.

 

Säkerhet

Vi strävar efter att vidta rimliga organisatoriska, tekniska och administrativa åtgärder för att skydda personuppgifter i vår organisation. Tyvärr kan inga system för dataöverföring eller datalagring garantera 100 % säkerhet. Om du har anledning att misstänka att din interaktion med oss inte längre är säker sa du omedelbart ge oss besked om detta enligt avsnittet ”Kontakta oss” nedan.

 

Dina val angående vår användning och yppande av dina personuppgifter

Ve ger dig val angående vår användning och yppande av dina personuppgifter. Du kan välja bort att:

 • Få elektroniska meddelanden från oss: Om du inte längre vill få marknadsföringsrelaterade epostmeddelande från oss i framtiden så kan du välja bort detta genom att klicka på opt-outlänken i meddelanden från oss.

Vi försöker följa dina krav så snart som praktiskt möjligt. Observera att om du väljer från att motta marknadsföringsrelaterade e-postmeddelanden från oss så kan vi fortfarande skicka viktiga administrativa meddelanden som du inte kan välja bort.

 

Hur du kommer åt, ändrar eller raderar dina personuppgifter

Om du vill begära att få se, korrigera, uppdatera, dölja, begränsa eller radera personuppgifter, motsätta dig behandlingen av personuppgifter eller om du vill be om en elektronisk kopia av dina personuppgifter i syftet att sända dem till ett annat företag (så länge du har dessa rättigheter via lagstiftning) så kan du skicka in din begäran per e-post eller brev till adresserna som finns angivna i avsnittet ”Kontakta oss” nedan. Vi besvarar din begäran i enlighet med tillämplig lagstiftning.

I din begäran ska du ange vilken typ av personuppgifter du vill ändra eller om du vill att dina personuppgifter inte ska behållas i vår databas. För din säkerhets skull kan vi endast genomföra önskningar avseende personuppgifter som är knutna till den e-postadress du använde för att skicka in din begäran, och vi kan behöva bekräfta din identitet innan dina önskningar efterlevs. Vi försöker uppfylla din begäran så snart som praktiskt möjligt.

Observera att vi kan behöva behålla vissa uppgifter i registreringssyfte och/eller för att slutföra eventuella transaktioner du har påbörjat innan du begärde en ändring eller radering (t.ex. när du gör ett inköp eller deltar i en PR-kampanj, så kan du inte ändra eller radera de personuppgifter du lämnat förrän inköpet eller evenemanget är slutfört).

 

Arkiveringsperiod

Vi behåller personuppgifter så länge det behövs eller är tillåtet utifrån de syften de samlades in för och som följer tillämpbar lagstiftning.

De kriterier som används för att bestämma länden på våra arkiveringsperioder är:

 • Så länge vi har en pågående relation med dig och tillhandahåller tjänster till dig (t.ex. så länge du har ett konto hos oss eller använder tjänsterna)
 • Om vi har en rättslig skyldighet (som exempel kräver vissa lagar att vi behåller registreringar av dina transaktioner en viss period innan vi kan radera dem), eller
 • Om arkivering är tillrådigt i ljuset av vår rättsliga position (som t.ex. tillämpbara preskriptionsbestämmelser, rättstvister eller utredingar).

 

Känsliga uppgifter

Om vi inte ber om det, så ska du inte skicka eller yppa några känsliga personuppgifter (t.ex. personnummer, information angående ras eller etnisk bakgrund, politiska åsikter, religion eller andra trosuppfattningar, hälsa, biometriska eller genetiska uppgifter, kriminell bakgrund eller fackanslutning) med eller via tjänsterna eller något annat sätt till oss.

 

Uppdateringar till denna sekretesspolicy

Texten ”SENAST UPPDATERAD” överst i denna sekretesspolicy anger när denna sekretesspolicy senast blev uppdaterad. Alla ändringar träder ikraft när vi publicerar den reviderade sekretesspolicyn i våra tjänster. Med din användning av tjänsterna efter dessa ändringar godkänner du den reviderade sekretesspolicyn.

 

Kontakta oss

Simpson Strong-Tie Company Inc., med adress 5956 W. Las Positas Blvd, Pleasanton, CA 94588, USA, är det företag som ansvarar för insamling, användning och yppande av dina personuppgifter enligt denna sekretesspolicy.

Om du har frågor angående denna sekretesspolicy kan du kontakta oss på DataPrivacy_Simpson@strongtie.com

 

Ytterligare information angående EES

Du kan även kontakta vår Data Security Lead (DSL) som är ansvarig för ditt land eller region om tillämpbart. En lista över DSL kan erhållas genom att kontakta oss via e-post på adressen compliance@strongtie.com

 

SENAST UPPDATERAD: 16 juli 2019

Kontakt

S&P

SIMPSON Strong-Tie