Språk

Related Images

Programvara

Programvara

Programvara

Beräkningsmodellerna och mjukvaran tar vara på de speciella egenskaper som är karakteristiska för S&P:s förstärkningsfiber och hartser. Om någon av systemkomponenterna ersätts, gäller beräkningar baserade på mjukvaran och/eller beräkningsmodellerna inte längre. Under dessa omständigheter frånsäger vi oss allt ansvar.

Genom att ladda ner S&P mjukvara förbinder sig användaren att uteslutande använda S&P FRP systemprodukter. Om inte utgår en licensavgift som betalas till S&P Clever Rein Company AG.

Följande mjukvara för design och konstruktion är tillgänglig:

Programvara

 • S&P ARMO-flexion

  S&P ARMO-flexion är en designmjukvara för böj- och/eller skjuvningsberäkningar vid förstärkningar med S&P ARMO-System (FRP nätförstärkt sprutbetong). S&P ARMO-flexion kan användas för "pre-design" och för en slutlig utformning av strukturell förstärkning. För kända böjmoment och tvärkrafter beräknar programmet de nödvändiga lagren av S&P ARMO-System.

   

  Funktioner: 
  Current version 1.1.0
  System Requirements: 

  Windows 9x, 2000, NT, XP, Vista 7

 • S&P ARMO-axial

  S&P ARMO-axial är en designmjukvara för förstärkning av centralt belastade betongpelare genom att linda S&P ARMO-System runt pelarna (FRP nätförstärkt sprutbetong).

  S&P ARMO-axial kan användas för "pre-design" och för en slutlig utformning av strukturella förstärkningar. För en känd axiell kraft kan programvaran beräkna de nödvändiga antalet lager av S&P ARMO-System.

  S&P ARMO-axial does not check buckling.

   

  Funktioner: 
  Current version 1.1.0
  System Requirements: 

  Windows 9x, 2000, NT, XP, Vista 7

 • FRP Lamella

  FRP Lamella är en designmjukvara för böj- och/eller skjuvningsberäkningar vid förstärkningar med S&P FRP system. FRP Lamella kan användas för pre-design och för en slutlig utformning av strukturella förstärkningar. För kända böjmoment och tvärkrafter beräknar programvaran den nödvändiga mängden S&P FRP Laminat och/eller S&P FRP Sheet.

   

  Funktioner: 
  Current version 5.6.01
  System Requirements: 

  Windows 9x, 2000, NT, XP, Vista 7

 • FRP Colonna

  FRP Colonna är en design mjukvara för förstärkning av centralt belastade betongpelare genom att linda S&P FRP Sheets runt pelaren. FRP Lamella kan användas för pre-design och för en slutlig utformning av strukturella förstärkningar. För en känd axiell kraft kan programvaran beräknar de nödvändiga lagren omslag med S&P Aramid, Carbon eller Glass Sheet.

  FRP Colonna does not proof any buckling.

   

  Funktioner: 
  current version 1.5.1
  System Requirements: 

  Windows 9x, 2000, NT, XP, Vista 7

Kontakt

S&P

SIMPSON Strong-Tie