Branch Indicator

  • Du är här: S&P Sweden

Språk

Main Navigation sv-NORDIC

Installationsvideo - FX-70® strukturellt reparations- och skyddssystem

Installationsvideo - FX-70® strukturellt reparations- och skyddssystem

Reparation och skydd av pålar (undervattens- och torra applikationer).

FX-70® strukturella reparations- och skyddssystem gör det möjligt att reparera skadade (marina) pålar utan att behöva avvattna eller ta ur drift.

(Den här videon är tillgänglig på engelska)

Kontakt

S&P

SIMPSON Strong-Tie