FX-70 System

 • FX-70
 • FX-70® System
 • FX-70® System

FX-70 System

Reperations- och skyddssystem för pelare och pålar

Med FX-70® är det inte längre nödvändigt att dränera eller ta konstruktionen ur drift. Detta minskar de totala ekonomiska kostnaderna för att reparera skadade pelare och pålar. FX-70® är ett korrosionsbeständigt system som förlänger livslängden för både gamla och nya anläggningar på land- och offshore. Det strukturella reparations- och skyddssystemet, FX-70® anpassas till det specifika objektet som ska skyddas och skickas direkt till arbetsplatsen.

 • FX-70® glasfiberhölje tillverkade efter mått
 • FX-70-6MP™ Marint epoxibruk
 • FX-225 krympkompenserat undervattensbruk
 • FX-763 epoxi- och reparationsbruk
 • Utrustning och tekniska hjälpmedel
 • Support och rådgivning
 • Reparationer utan att behov av dränering eller nedstängning av konstruktionen
 • Skräddarsydda glasfiberhöljor i olika former och storlekar
 • Systemet kräver mycket lite underhåll
 • Skyddar mot korrosion och erosion
 • UV-beständig

Beskrivning

Angrepp på strukturer vid vattenlinjen är vanligt i marin miljö. Tidvatten, flodströmmar, saltvattensexponering, kemiskt intrång, flytande skräp, trämask, elektrolys och allmän vädernedbrytning är alla exempel på faktorer som påverkar strukturernas livslängd i marina miljöer och som FX-70® åtgärdar.


FX-70®-hölje

FX-70®-höljet ger ett externt skydd under reparationen. Glasfiberhöljet är korrosions- ovh UV-beständigt och har en tjocklek på 3 till 5 mm.


Höghållfast injekteringsmaterial

Båda FX-70-6MP™ marint epoxibruk och FX- 225 krympkompenserat undervattensbruk är höghållfasta, vattenokänsliga reparationsbruk. FX-70-6MP™ ger utmärkt vidhäftning på betong, stål, trä och andra vanliga byggnadsmaterial. Dessa produkter tränger undan befintligt vatten och kan lätt fyllas upp i FX-70®-höljet utan att man behöver bygga kostsamma kassuner eller dränera reparationsområdet. FX-70-6MP™ är perfekt för reparationer av strukturer med mindre än 25 % tvärsnittsförlust, och kombineras vanligen med FX-225 för att reducera materialkostnader för större jobb eller för reparation av strukturer med mer än 25 % tvärsnittsförlust.

Varje FX-70®-hölje är skräddarsytt enligt specifikationerna för varje reparationsprojekt. S&Ps erfarenhet med produktions- och kvalitetssäkring garanterar att enbart produkter av högsta kvalitet levereras till arbetsplatsen.

Användningsområden

Service

Kontaktperson

Litteratur

Specifikationer

No items available.

Tekniska datablad

Du är här

  Kontakt

  S&P

  SIMPSON Strong-Tie