Branch Indicator

 • Du är här: S&P Sweden

Språk

Main Navigation sv-NORDIC

FX-70 System

 • FX-70® System
 • FX-70® System

FX-70 System

Strukturellt reparations- och skyddssystem (undervattens- och torra applikationer)

Genom att eliminera behovet att avvattna reparationsplatsen eller ta strukturen ur drift, minskar FX-70® kraftigt den totala kostnaden för att återställa skadade strukturer. FX-70® är ett korrosionsbeständigt system som kan ge både gamla och nya strukturer en kraftigt uttökad livslängd.

 • FX-70® Fiberglashölje gjorda för att mäta
 • FX-70-6MP™ marint epoxibruk med flera användningsområden
 • FX-225 metallfritt undervattensbruk
 • FX-763 lågmodulär epoximassa og epoxitätning till hölje
 • Teknisk assistans och kravberäkningar
 • Reparera skada på plats, inget behov av avvattning eller att ta strukturen ur drift
 • Korrosionsfritt og UV-resistent system förhindrar förslitning, vädernedbrytning och erosion
 • Höghållfast material som fäster bra på flera substratmaterial
 • Passar till pålar i skiftande form och storlek
 • Mycket lite underhåll krävs efter reparation

Beskrivning

Angrepp på strukturer vid vattenlinjen är vanligt i marin miljö. Tidvatten, flodströmmar, saltvattensexponering, kemikalisk inträngning, flytande skräp, trämask, elektrolys och allmän vädernedbrytning är alla exempel på faktorer
som påverkar strukturernas livslängd i marina miljöer och som FX-70® åtgärdar.


FX-70®-hölje


FX-70®-höljet ger ett externt skydd under reparationen. Det spontade fiberglashöljet ger ett korrosionsbeständigt skal, är UV-resistent och 3 mm till 5 mm tjockt.


Höghållfast injekteringsmaterial

FX-70-6MP™ marint epoxibruk med flera användningsområden och FX- 225 metallfritt undervattensbruk är båda höghållfasta, vattenokänsliga reparationsmassor. FX-70-6MP™ ger utmärkt fäste på betong, stål, trä och andra vanliga byggnadsmaterial. Dessa produkter tränger undan befintligt vatten och kan lätt fyllas upp i FX-70®-höljet utan att man behöver bygga kostsamma kassuner eller avvattna reparationsområdet. FX-70-6MP™ är perfekt för reparationer av strukturer med mindre än 25 % sektionsförlust, och kombineras vanligen med FX-225 för att reducera materialkostnader för större jobb eller för reparation av strukturer med mer än 25 % sektionsförlust.

Varje FX-70®-hölje är skräddarsytt enligt specifikationerna för varje reparationsprojekt. S&P:s erfarenhet med produktions- och kvalitetssäkring garanterar att enbart produkter av högsta kvalitet levereras till arbetsplatsen.

Användningsområden

Service

Kontaktperson

Litteratur

Specifikationer

No items available.

Tekniska datablad

Du är här

  Kontakt

  S&P

  SIMPSON Strong-Tie