Projektstöd för asfaltförstärkning

Einbauservice S&P Asphaltarmierung

Projektstöd för asfaltförstärkning

Professionell support och rationell installation med hjälp av S&P:s applikationsexperter och specialmaskiner

Beställaren har inkluderat asfaltförstärkning i anbudet, men entreprenören saknar kapacitet, erfarenhet eller utrustning för att installera den? Inga problem, vårt erfarna team gör det åt dig! Vi planerar installationen, tar med oss det nödvändiga materialet till byggarbetsplatsen, lägger ut det med vår specialutrustning och följer med under hela processen.

Om du vill ha individuellt stöd för ditt projekt, kontakta oss så ger vi dig gärna råd.

Specifikation

S&P ger råd till specificerare och planerare när det gäller anbud på asfaltarmering. Motsvarande specifikationstexter kan också lätt tillhandahållas av S&P:s filialer i Europa.

Förberedelse

Baserat på de uppgifter och planer som du har tillhandahållit skapar vi en projektplan. Vid behov kommer en av våra experter till platsen för att fastställa den optimala lösningen för respektive situation och diskutera processen med alla inblandade företag. Detta omfattar även förberedelse av underlaget, t.ex. fräsning samt val av den idealiska tackcoaten.

Logistik

Om så önskas kommer S&P-experterna till byggarbetsplatsen på det överenskomna datumet och kan antingen ta med sig allt material och all installationsutrustning eller samordna materialets och utrustningens ankomst i tid med logistikavdelningen.

Installation av asfaltförstärkning

För större områden installeras S&P-asfaltförstärkningsgaller med vår speciella mekaniska installationsmaskin. Den kan användas för att snabbt och effektivt lägga ut armeringsnät med en bredd på upp till två meter. För mindre ytor eller för delytor använder vi den handdrivna installationsmaskinen, som kan användas för att lägga ut armeringsgaller med en bredd på upp till en meter.

Finjustering

S&P-experterna utför eller ger råd om alla överlappningar och skärningar runt schakt och andra hinder. Dessutom kontrollerar vi gärna alla armeringsgaller på nytt så att vägbyggaren på ett tillförlitligt sätt kan asfaltera överbyggnaden manuellt eller med en asfaltsröjare. För ogynnsamma eller knepiga förhållanden har vi olika lösningar tillgängliga - fråga bara våra tillämpningsexperter.

Montering av överlagring

Vid behov följer S&P med vägbyggaren under installationen av de efterföljande asfaltskikten och hjälper till genom att se till att kvalitetskraven uppfylls.

Översikt över installation av asfaltsarmering

Asphalt reinforcement | Installation | Impressions

Kontakt

Legal info

Legal info

  • Om Simpson Strong-Tie®

    Sedan 2012 har S&P varit en del av Simpson Strong-Tie, ett internationellt byggföretag med huvudkontor i Kalifornien och lokala kontor i hela Europa.

    Bolagets mål är att hjälpa kunderna att lyckas med sina projekt genom att tillhandahålla bästa kvalitet byggnadsbeslag, service support, produkttestning, träning och leverans av varor i tid.

SIMPSON Strong-Tie